De volledige handleiding van Mediris Multi kan u nalezen via de volgende link: Handleiding.