De volledige handleiding van Mediris Wachtpost (voor onthaalmedewerkers) kan u nalezen via de volgende link: Handleiding.