Via het tabblad 'Wachtzaal' kan een patiënt worden ingecheckt in het vaccinatiecentrum.  Van zodra er op de knop 'Scannen' wordt geklikt, verschijnt een scherm waar de eID of e-ticket van de patiënt kan worden gescand. Scan Type: hier kan u aanduiden dat de patiënt zich komt aanmelden.

Video: u kan toegang verlenen aan uw smartphone of tablet om QR-codes in te lezen via de camerafunctie.

Code Type: hier kan u aanduiden of het om een QR-code of barcode gaat.

Print Label: alleen van toepassing op vaccinatiecentra die over labelprinters beschikken.


   

Als de patiënt die dag een afspraak heeft krijgt u een succes-boodschap te zien, als u op de groene knop 'register' drukt wordt de patiënt in de wachtzaal gezet:Als de patiënt die dag geen afspraak heeft krijgt u een rode foutboodschap te zien:Per vaccinatielijn of per vaccin wordt een wachtzaal voorzien in Mediris. De patiënt wordt ingeschreven in de juiste wachtzaal op basis van het aan hem/haar toegekende vaccin.