Waarom een prestatie geweigerd werd, kan u achterhalen bij de 'Te corrigeren contacten'. Per geweigerde prestatie wordt een foutcode weergeven. 


  1. Klik naast het te corrigeren contact op het potlood-icoon. Er verschijnt een rode balk met een foutcode en uitleg.


    Interpretatie

    Voor prestatiecode 101835 werd het maximum aantal eenheden overschreden. Deze prestatiecode mag slechts eenmalig worden ingediend per patiënt. Deze code werd in het verleden dus reeds gefactureerd.

    Oplossing
    Een alternatieve code ingeven en de prestatie opnieuw indienen bij de mutualiteit.
  2. Via het tabblad 'Facturatie' kan u alle geweigerde prestaties ophalen per periode. Per verzekeringsinstelling krijgt u via het informatie-icoon te zien welke prestaties geweigerd werden en waarom.