Als eenzelfde patiënt tweemaal geregistreerd werd, kan u beide patiëntendossiers samenvoegen in één dossier. Hiervoor klikt u in de patiëntenlijst op 'Acties' en daarna op 'Samenvoegen'.

LET OP: Deze actie is onomkeerbaar.Hierbij zullen binnen het geselecteerde patiëntendossier de ‘Administratieve gegevens’, de ‘Medische relaties’ en de ‘Algemene informatie’ worden verwijderd. Selecteer daarom eerst het dossier zonder rijksregisternummer.


Wanneer in dossier 1 bijvoorbeeld een telefoonnummer staat en dit in dossier 2 niet het geval is, wordt dit wel gewoon overgenomen: