U kan in 'Stap Contact' in het onderdeel 'Opvolging' een digitale labo-aanvraag indienen aan de hand van de knop 'Nieuwe labo-aanvraag'. Er opent een pop-up met een weergave van de labo's die u hebt geregistreerd in de instellingen. Hier dient u op het labo te klikken waar u een aanvraag wil indienen.

 


Het aanvraagformulier wordt geopend in een nieuw tabblad. De gegevens van de arts staan standaard ingevuld, de patiëntengegevens worden overgenomen. Verder dient u de aanvraag te vervolledigen en tenslotte te versturen. Wanneer het tabblad wordt afgesloten, keert u terug naar Mediris. 


Meer informatie over het toevoegen van labo's vindt u hier