Via het tabblad 'Wachtzaal' klikt u op 'Registreer nieuwe test'. Patiëntencontacten in het geel en met een icoon naast hun naam werden reeds geregistreerd door een collega.In de stap 'Patiënt' krijgt u meteen te zien of er een geldige CTPC gevonden werd. Door op de knop 'Geldige CTPC gevonden' te klikken, krijgt u een overzicht van alle codes die gelinkt zijn aan het rijksregisternummer van de patiënt. Aan de hand van een dropdown-menu kan u de juiste code selecteren, alsook kan u in deze pop-up de Coronalert-code toevoegen. CTPC's kunnen alleen worden opgehaald als het rijksregisternummer van de patiënt geregistreerd werd.
In de stap 'Huisarts' wordt de GMD-houdende arts van de patiënt opgehaald. Indien de patiënt geen GMD-houder heeft, kan een huisarts worden toegevoegd vanuit onze databank.


Ga meteen verder naar de stap 'Andere behandeling'. Hier wordt bevestigd of de patiënt recht heeft op een test. Klik vervolgens op 'Nieuwe labo-aanvraag'.In de labo-aanvraag kan u het staalnummer registreren. Het labo kan als standaard worden ingesteld. Hiervoor dient u contact op te nemen met onze helpdesk. De labo-aanvraag wordt afgewerkt door op 'OK' te klikken. De aanvraag kan worden gewijzigd zolang het patiëntencontact niet werd afgewerkt en/of verzonden. 


De CTPC en het staalnummer worden in het afgewerkt aanvraagformulier weergegeven als barcode.
Ga tenslotte verder naar de stap 'Afwerking'. U dient het patiëntencontact af te werken om de aanvraag te kunnen doorsturen naar het geselecteerde labo.
Afwerken en verzenden: de geregistreerde huisarts ontvangt een verslag alsook het resultaat.

Afwerken zonder verzenden: er werd geen huisarts geregistreerd. U dient het patiëntencontact echter wel af te werken om de aanvraag door te sturen naar het labo.