Een patiënt kan geregistreerd worden via het tabblad 'Contacten'.


  1. Klik op 'Nieuw contact'


  2. Lees de eID van de patiënt in en sleep de gegevens naar het veld in Mediris. Als de patiënt geen eID heeft kan u manueel het rijksregisternummer of BIS-nummer registreren.  3. In 'stap 2 Huisarts' wordt de GMD-houdende huisarts opgehaald. Indien de patiënt geen GMD-houder heeft kan u een arts opzoeken in onze databank en toevoegen aan het contact.

  4. In 'stap 3 Betreft' dient u de patiënt toe te wijzen aan de juiste WDO
Hoe u een PCR-test registreert via een gemandateerd account kan u hier terugvinden.