Voor elke sneltest die geregistreerd wordt in Mediris kan u het resultaat achteraf koppelen.

  1. Registreer de patiënt en ga naar 'stap 8 Andere behandeling'.

  2. Via het menu 'labo onderzoek' klikt u 'Antigen Test' aan. Meteen verschijnt er een groene knop 'Nieuwe staalafname AG sneltest'.

  3. Klik op de groene knop en vervolledig de staalafname door een staalnummer toe te voegen. U kan een staalnummer genereren uit het rijksregisternummer van de patiënt waarbij de datum en tijdstip van afname worden toegevoegd.


De CTPC en het staalnummer worden in een afgewerkte labo-aanvraag weergegeven als barcode.
In 'stap 11' dient u het contact af te werken. Zonder afwerking zal u geen testresultaat kunnen registreren.Hoe u het resultaat van de sneltest kan registreren, vindt u hier terug.