Na toediening en registratie van het vaccin wordt aan de patiënt gevraagd om 30 minuten te wachten omwille van mogelijke allergische reacties. Na deze 30 minuten mag de patiënt worden uitgecheckt en het vaccinatiecentrum verlaten.


Vanuit het tabblad 'Wachtzaal' klikt men opnieuw op de knop 'Scannen'. Deze keer wordt er bij 'Scan Type' gekozen voor 'Exit'. Scan vervolgens het e-ticket of eID van de patiënt. Er volgt een bevestiging of het vertrek van de patiënt correct werd geregistreerd.