Als eenzelfde patiënt tweemaal geregistreerd werd, kan u beide patiëntendossiers samenvoegen in één dossier. Hiervoor klikt u in de patiëntenlijst op 'Acties' en daarna op 'Samenvoegen'.


OPGELET: Deze actie is onomkeerbaar.Hierbij zullen binnen het geselecteerde patiëntendossier de ‘Administratieve gegevens’ worden verwijderd. Selecteer daarom eerst het dossier met de minst accurate administratieve gegevens. 


Wanneer in dossier 1 bepaalde informatie staat die niet werd geregistreerd in dossier 2, zal ook deze info worden overgenomen:


De andere tabbladen in het dossier 1, zoals consultaties en verslagen, worden wel overgenomen in het samengevoegde patiëntendossier.