Als eenzelfde patiënt tweemaal geregistreerd werd, kan u beide patiëntendossiers samenvoegen in één dossier. Hiervoor klikt u in de patiëntenlijst op 'Acties' en daarna op 'Samenvoegen'.


OPGELET: Deze actie is onomkeerbaar.Hierbij zullen binnen het geselecteerde patiëntendossier de ‘Administratieve gegevens’, de ‘Medische relaties’ en de ‘Algemene informatie’ worden verwijderd. Selecteer daarom eerst het dossier zonder rijksregisternummer.


Wanneer in dossier 1 bepaalde informatie staat die niet werd geregistreerd in dossier 2, zal ook deze info worden overgenomen:


De andere tabbladen in het dossier 1, zoals consultaties en verslagen, worden wel overgenomen in het samengevoegde patiëntendossier.