In de eerste stap dient u de juiste patiënt te selecteren. U kan patiënten opzoeken op geboortedatum, achternaam en voornaam. Indien Mediris Multi in de gehele praktijk gebruikt wordt, kan u hier aanduiden of u deze consultatie met de praktijk wil delen.
Via de knop 'Vorige consultaties' kan u de eerder aangemaakte consultaties voor deze patiënt ophalen.


Via de knop 'Verzekerbaarheid' kan u de mutualiteitsgegevens van de patiënt opvragen via MyCareNet.


Tenslotte kan u via de knop 'Nieuw' een voorschrift aanmaken indien u toegang heeft tot Mediris Recipe en kan u een derdebetalerprestatie starten indien u beschikt over Mediris eFact.


Stap 2: Betreft