Hier dient u het consultatie-type aan te duiden (bv. Raadpleging). Het contact krijgt het gekozen consultatie-type als titel . Meer informatie over consultatie-types, vindt u hier



Onderaan deze stap kan u de datum en het tijdstip van het contact bewerken.




Stap 1: Patiënt / 
Stap 3: Contact