Om labo's te ontvangen, dient u uw eHealth-certificaat te uploaden in uw Mediris-account.


Wanneer u een labo ontvangt, kleurt het bel-icoontje bovenaan donkerrood. U krijgt eveneens een melding in het tabblad 'Berichten' naast de knop 'Labo's'.


Indien het verslag het rijksregisternummer van de patiënt bevat, zal dit automatisch gekoppeld worden aan het juiste patiëntendossier.


De ontvangen labo's worden opgedeeld in drie mappen:

  • Daglijst: overzicht van alle ontvangen labo's van een bepaalde dag. U kan de datum aanpassen. Berichten die blauw zijn, zijn ongelezen.
  • Toe te wijzen: overzicht van alle ontvangen labo's die niet gekoppeld konden worden aan een patiënt. Als u het labo opent, kan u het toewijzen aan patiënt.
  • Toegewezen: overzicht van alle ontvangen labo's die wel gekoppeld werden aan een patiënt. Als u het labo opent, kan u de toewijzing wissen.