Via het tabblad 'Patiënten' krijgt u een overzicht van alle patiënten waarvoor reeds een prestatie werd ingediend via Mediris eFact/eAttest. Via de knop "Exporteer' kan een volledige patiëntenlijst worden gedownload. 

Via de knop 'Acties' kan u een nieuwe derdebetaler- of eAttest-prestatie aanmaken, alsook een overzicht krijgen van alle prestaties die werden aangerekend en tenslotte de patiëntengegevens updaten. Bij dergelijke update wordt de verzekerbaarheid van de patiënt opnieuw opgehaald.