In deze stap bepaalt u het consultatie-type van het patiëntencontact. Standaard wordt het consultatie-type 'Consultatie' weergegeven. In de instellingen kan u onbeperkt consultatie-types aanmaken.


De consultatie krijgt de naam van het geselecteerde type. Dit wordt ook zo weergegeven in het patiëntendossier.

Onderaan kan u steeds het tijdstip van het contact bewerken. De datum van de consultatie kan zowel in het verleden als in de toekomst worden gezet.
Stap 1: Patiënt / Stap 3: Contact