Mediris Multi+ voorziet vier vaste parameters zijnde: gewicht, lengte, BMI en bloeddruk. Deze parameters kunnen niet gewijzigd worden echter is het wel mogelijk om nieuwe parameters toe te voegen.Om een parameter aan te maken dient u het type en de eenheid in te vullen. Rechts kan u de parameter opslaan aan de hand van het diskette-icoon. Wanneer een parameter niet bewaard kan worden dient u de eenheid na te kijken. Een parameter kan verwijderd of gewijzigd worden door op het parameter-type te klikken. De vier eerste parameters kunnen niet aangepast of verwijderd worden.
Meer informatie over het registreren van parameters vindt u hier.