Het onderdeel 'Labobeheer' is voorbehouden voor bevoegden. Via de instellingen kan u het samenwerkend labo registreren zodat u tijdens een consultatie een digitale labo-aanvraag kan indienen. Hiervoor hebt u de logingegevens nodig die u ontvangen hebt van het labo.Voor meer info rond het indienen van een labo-aanvraag, klikĀ hier.