Sinds enige tijd is het voor huisartsen en specialisten mogelijk om een getuigschrift voor verstrekte hulp digitaal door te sturen naar de mutualiteit van de patiënt. De patiënt betaalt het volledige honorarium en het eAttest wordt aangemaakt op datum van de prestatie. De datum kan op een eAttest niet gewijzigd worden, een eAttest opmaken na de prestatiedatum is dus niet mogelijk. 
Voordelen voor de patiënt:

 • Snellere terugbetaling door ziekenfonds
 • Geen verlies van getuigschriften
 • Geen te laat ingediende getuigschriften
 • Getuigschrift niet meer zelf indienen


Voordelen voor de arts:

 • Geen papieren getuigschriften nodig
 • Beveiligde en elektronische omgeving 
 • Geen getuigschriftenboekjes meer uitrekenen, export voor boekhouding beschikbaarVan zodra het eAttest aangemaakt en afgewerkt is, wordt dit doorgestuurd naar de mutualiteit van de patiënt. De mutualiteit controleert de machtiging van de arts en de prestatiecodes. Van zodra de controle afgerond is (dit duurt slechts enkele seconden), wordt een referentienummer weergegeven. Dit referentienummer dient samen met de prestatiecodes te worden meegegeven met de patiënt als bewijs van betaling. De patiënt heeft dit referentienummer nodig om de verwerking van het eAttest te kunnen opvolgen.Hoe u een eAttest kan aanmaken en indienen via onze software vindt u hier. Indien een eAttest foutief werd aangemaakt, kan dit nog worden geannuleerd. Hoe u een eAttest annuleert, vindt u hierUitzonderingen: 

 • Niet toepasbaar op patiënten die geen rijksregisternummer/BIS-nummer hebben.
 • Niet toepasbaar als patiënt niet aangesloten is bij een mutualiteit.
 • Niet toepasbaar voor huisartsen indien de patiënt aangesloten is bij een medisch huis
 • Niet toepasbaar indien patiënt aangesloten is bij Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HZIV)