In het onderdeel 'Verslagen' worden alle elektronisch ontvangen brieven van andere zorgverleners bewaard. Deze verslagen kunnen alleen ontvangen worden als het eHealth-certificaat opgeladen is in Mediris. Als het patiëntendossier en het ontvangen verslag een rijksregisternummer bevatten, zullen de ontvangen verslagen automatisch in het patiëntendossier worden geplaatst. Bij het aanklikken van een verslag wordt rechts een overzicht weergegeven van de inhoud. Bij elk verslag krijgt u tevens de mogelijkheid om de titel aan te passen en eventueel een opmerking toe te voegen. 
Meer informatie over het ontvangen van verslagen vindt u hier