In het tabblad 'eFact' wordt een overzicht weergegeven van alle geregistreerde prestaties. Links in het overzicht worden drie icoontjes weergegeven die onderaan worden toegelicht.Aan de hand van de knop 'Geselecteerde contacten verzenden' dient u de prestaties in bij de mutualiteiten. Deze knop kan slechts eenmaal per 24u worden aangeklikt. Informatie-icoon: via dit icoon kan u de betaling bekijken of bewerken. Het bewerken is beperkt tot het 'Bedrag betaald' en de 'betaalmethode'. Tenslotte kan u onderaan nog een bewijsstuk afdrukken of verzenden naar de eBox.
Potlood-icoon: hier hebt u de mogelijkheid om de volledige prestatie nog te bewerken. Alsook een bewijsstuk afdrukken voor de patiënt, het remgeld op €0 te zetten, een voorschrijver toevoegen etc. Nadat u een wijziging hebt aangebracht aan de consultatie dient deze onderaan opnieuw te worden afgewerkt.Vuilbak-icoon: verwijderen van de geregistreerde prestatie.

In het overzicht worden verschillende tabellen weergegeven. Onder tabel 'patiënt' kan u de patiëntengegevens terugvinden gevolgd door de tabel waar de datum van de prestatie wordt getoond. In tabel 'Terugbetaald VI' kan u het bedrag aflezen dat aan u zal worden betaald door de mutualiteit en in tabel 'Remgeld' wordt het aandeel van de patiënt getoond. Tenslotte kan u in tabel 'Status' de prestaties die u wil indienen, selecteren. De prestaties zijn standaard allemaal aangevinkt.