In het tabblad 'eFact' wordt een overzicht weergegeven van alle geregistreerde prestaties die nog niet ingediend hebt bij de mutualiteiten.

Aan de hand van de knop 'Geselecteerde contacten verzenden' dient u de prestaties in bij de mutualiteiten. Deze knop kan slechts eenmaal per 24u worden aangeklikt. 
Aan de hand van de drie knoppen links van een prestatie kan u volgende aanpassingen doen aan een geregistreerd contact:


Informatie-icoon: hiermee kan u een beperkt overzicht van het contact bekijken. Links onderaan vindt u een knop om het 'bedrag betaald' en de betalingsmethode aan te passen. Rechts vindt u een knop om het betalingsbewijs af te drukken of naar de eBox van de patiënt te versturen.
Potlood-icoon: Hiermee kan u het contact opnieuw bewerken.  Meer informatie over de mogelijkheden in dit scherm vindt u hier.
Vuilbak-icoon: Hiermee kan u het contact verwijderen.

In het overzicht worden verschillende tabellen weergegeven. Onder tabel 'patiënt' kan u de patiëntengegevens terugvinden gevolgd door de tabel waar de datum van de prestatie wordt getoond. In tabel 'Terugbetaald VI' kan u het bedrag aflezen dat aan u zal worden betaald door de mutualiteit en in tabel 'Remgeld' wordt het aandeel van de patiënt getoond. Tenslotte kan u in tabel 'Status' de prestaties die u wil indienen, selecteren. De prestaties zijn standaard allemaal aangevinkt.