Via de knop 'Fiscaal overzicht' krijgt u per verzekeringsinstelling het verschuldigde bedrag te zien. Rechts onder de kolom 'Betaald op' kan u registreren op welke datum het bedrag werd teruggestort op uw bankrekening. De bedragen die werden vereffend zullen de status 'Betaald' krijgen. Ook deze prestaties kunnen links geëxporteerd worden in een pdf- of Excel-bestand. 
Via de link (datum) in tabel 'Verzonden op' wordt een algemeen overzicht weergegeven van de zending. Onderaan krijgt u per lijn een overzicht van de patiëntengegevens, datum van prestatie, de prestatiecode, het gefactureerde bedrag en de status van de prestatie. Geweigerde prestaties worden steeds rood gemarkeerd. 
Meer informatie over geweigerde prestaties vindt u hier