Wanneer u prestaties indient bij de socialistische mutualiteit (VI300) zal u merken dat de uitbetaling in twee delen wordt uitgevoerd. Binnen deze mutualiteit is er immers een federatie (VI306 - socialistische mutualiteit Brabant) die de prestaties van hun leden via een eigen facturatiesysteem verwerkt. 


Dit is de reden waarom u de betaling in twee delen ontvangt. Eerst ontvangt u de bedragen gelinkt aan patiënten die aangesloten zijn bij de socialistische mutualiteit maar niet bij federatie 306. De controles en betalingen van patiënten die wel aangesloten zijn bij federatie 306 volgen later.


Dit heeft als resultaat dat de zending in eFact de status 'aanvaard' heeft, maar voor een lager bedrag dan u heeft ingediend. Er zal nog een latere betaling volgen van federatie 306, dit kan soms tot een maand duren. In het fiscaal overzicht zal u ook merken dat er twee betalingsreferenties worden weergegeven. Enerzijds de zending van VI300 en anderzijds de zending van federatie 306.
Patiënten die aangesloten zijn bij federatie 306 kan u herkennen bij het ophalen van de verzekerbaarheid