Het verloop van de consultatie kent een vaste structuur. Het is niet mogelijk om zelf onderdelen toe te voegen aan deze flow. Wat uiteindelijk opgenomen wordt in de brief kan u aan de hand van brief-templates bepalen.