In 'Stap 7 Medicatie' krijgt u de mogelijkheid om geneesmiddelen voor te schrijven. De geneesmiddelen kan u opzoeken op stofnaam of productnaam.Klik vervolgens op het geneesmiddel dat u wenst voor te schrijven. Er opent een pop-up met een weergave van de verschillende dosissen, vormen en prijzen.

Door op het plusteken te klikken opent een volgende pop-up waar u het voorschrift verder kan aanvullen. Onderaan wordt de zichtbaarheid bevraagd, hier dient de patiënt te bevestigen of het voorschrift zichtbaar mag zijn voor de apotheek na het inlezen van de eID.Nadat u op dezelfde manier alle geneesmiddelen hebt opgezocht en toegevoegd, kiest u tenslotte voor 'Voorschriften aanmaken'. 
Als de zichtbaarheid geactiveerd werd, kan de patiënt met zijn/haar eID de medicatie afhalen bij de apotheek. De optie om voorschriften af te drukken en te mailen blijven beschikbaar.