Testcentrum

Een patiënt registreren via een onthaalaccount
Een patiënt kan aan de hand van de identiteitskaart en het programma eID Viewer worden ingeschreven via het tabblad 'Wachtzaal'.  Klik op &#x...
Di, 2 Feb, 2021 at 5:53 PM
Een patiënt registreren via een gemandateerd account
Een patiënt kan geregistreerd worden via het tabblad 'Contacten'. Klik op 'Nieuw contact' Lees de eID van de patiënt in en slee...
Di, 2 Feb, 2021 at 3:29 PM
Een patiënt registreren via een CTPC
U kan een patiënt opzoeken aan de hand van een Covid-19 Test Prescription Code.  Deze code kan worden gecreëerd in het eForm. Klik op 'Nieuw conta...
Di, 2 Feb, 2021 at 6:56 PM
Een CTPC aanmaken
Via het eForm kunnen er Covid-19 Test Prescription Codes worden aangemaakt. Een patiënt heeft een CTPC nodig om getest te mogen worden.  Ga naar '...
Di, 2 Feb, 2021 at 6:55 PM
Registratie van een PCR-test in Mediris
Via het tabblad 'Wachtzaal' klikt u op 'Registreer nieuwe test'. Patiëntencontacten in het geel en met een icoon naast hun naam werden ...
Di, 2 Feb, 2021 at 3:26 PM
Registratie van sneltesten
Voor elke sneltest die geregistreerd wordt in Mediris kan u het resultaat achteraf koppelen. Registreer de patiënt en ga naar 'stap 8 Andere behand...
Di, 2 Feb, 2021 at 11:49 PM
Resultaat van een sneltest registreren
Nadat het staal werd afgenomen en de minimale wachttijd is verstreken, kan u het resultaat registreren Via het tabblad 'Contacten' klikt u op...
Di, 2 Feb, 2021 at 11:48 PM