Instellingen

Account
Meer informatie over de accountinstellingen vindt u hier.
Ma, 31 Mei, 2021 at 2:20 PM
Algemeen
In de algemene instellingen kan u de handtekening wijzigen, een logo toevoegen en de instellingen met betrekking tot berichtgeving van eHe...
Do, 29 Jul, 2021 at 5:09 PM
Consultatie-types aanmaken
Bij het aanmaken van een consultatie, kan u in de stap 'Betreft' een consultatietype aanduiden. Dit zal eveneens de titel van de consultatie zijn ...
Do, 15 Jul, 2021 at 5:01 PM
Contact-templates aanmaken
Een contact-template geeft meer structuur aan de consultatie en wordt gebruikt om het verslag uit te schrijven. Via het tabblad 'Inst...
Vr, 30 Jul, 2021 at 12:13 PM