Patiëntendossier

Patiënt
In het eerste tabblad van het patiëntendossier worden alle persoonsgegevens van de patiënt bewaard. Indien u de eID zou inlezen, worden alle gegevens van de...
Di, 9 Nov, 2021 at 5:20 PM
Consultaties
In dit tabblad krijgt u een overzicht van alle consultaties die reeds geregistreerd werden voor deze patiënt. Eveneens krijgt u een kort overzicht van het&a...
Di, 27 Jul, 2021 at 5:18 PM
Medicatie
Dit tabblad is alleen zichtbaar indien u over een geldige Mediris Recipe licentie beschikt. Wanneer u op de knop 'Voorschrift aanmaken' klikt, w...
Di, 9 Nov, 2021 at 5:20 PM
Bijlages
Aan het patiëntendossier kunnen bijlages worden toegevoegd zoals bestanden en foto's. Deze bijlages kunnen ook worden toegevoegd aan de consultatie. ...
Di, 9 Nov, 2021 at 5:22 PM
Brieven
In het onderdeel 'Brieven' worden alle verslagen bewaard die elektronisch werden doorgestuurd naar andere zorgverleners of waarbij een ontvanger w...
Di, 9 Nov, 2021 at 5:22 PM
Verslagen
In het onderdeel 'Verslagen' worden alle elektronisch ontvangen brieven van andere zorgverleners bewaard. Deze verslagen kunnen alleen ontvangen w...
Wo, 10 Nov, 2021 at 9:48 AM
Labo's
In het onderdeel 'Labo's' worden alle elektronisch ontvangen laboresultaten bewaard. Deze resultaten kunnen alleen ontvangen worden als het e...
Wo, 10 Nov, 2021 at 9:48 AM
Hubs
Afhankelijk van uw patiëntenbestand kan u bij de instellingen > algemeen een hub selecteren. U kan kiezen tussen CoZo, Abrumet en RSW. Indien u een aanpa...
Wo, 10 Nov, 2021 at 9:50 AM