Vaccinatieflow

Check-in van een patiënt
Via het tabblad 'Wachtzaal' kan een patiënt worden ingecheckt in het vaccinatiecentrum.   Van zodra er op de knop 'Scannen' wordt g...
Vr, 19 Feb, 2021 om 5:16 PM
Registratie van de vaccinatie
De arts/vaccinator selecteert de juiste patiënt uit de wachtzaal met behulp van de knop 'Registreer nieuwe vaccinatie'. Dit start de Mediri...
Vr, 16 Jul, 2021 om 2:32 PM
Check-out van een patiënt
Na toediening en registratie van het vaccin wordt aan de patiënt gevraagd om 30 minuten te wachten omwille van mogelijke allergische reacties. Na deze 30 mi...
Ma, 15 Feb, 2021 om 6:33 PM
Vaccinaties manueel registreren
Indien om bepaalde redenen de uitnodiging van een patiënt niet kan worden ingelezen, kan er in Mediris een 'Nieuw contact' worden aangemaakt. Bij he...
Do, 5 Aug, 2021 om 5:16 PM