In het tabblad 'Voorschriften' wordt een overzicht getoond van alle aangemaakt voorschriften. Hier zoekt u het voorschrift dat u wil herroepen.

Op het einde van elke lijn wordt de knop 'Acties' weergegeven. Bij het aanklikken wordt een dropdown menu getoond, hier kiest u voor 'Herroepen'. 
Er verschijnt een pop-up ter bevestiging of u het voorschrift wilt herroepen. Controleer of het over de juiste patiënt gaat, geef eventueel een reden voor herroeping in en klik vervolgens op 'Voorschrift herroepen'.
Wanneer het voorschrift in het overzicht de status 'Herroepen' krijgt, werd deze actie correct uitgevoerd.