In het tabblad 'Voorschriften' wordt een overzicht getoond van alle aangemaakt voorschriften. Hier gaat u op zoek naar de juist patiënt en het juiste voorschrift. 


Op het einde van elke lijn wordt de knop 'Acties' weergegeven. Bij het aanklikken wordt een dropdown menu getoond, hier kiest u voor 'Herroepen'. Er verschijnt een pop-up ter bevestiging van het te herroepen voorschrift. Controleer hier of het over de juiste patiënt gaat en klik vervolgens op 'Voorschrift herroepen'. Wanneer het voorschrift in de overzichtslijst de status 'Herroepen' krijgt, werd deze actie correct uitgevoerd. De patiënt zal het geneesmiddel met betreffende Recipe-Id niet meer kunnen afhalen.