In deze instelling kan u het samenwerkend labo koppelen zodat u de labo-aanvragen elektronisch kan indienen tijdens de consultatie.


U dient in de lijst het juiste labo te selecteren. Vervolgens kan u zich aanmelden met de inloggegevens die u van het labo hebt ontvangen.