Ga naar de instellingen en klik op 'Labobeheer'. Hier kan u het gewenste labo selecteren. Vul de gebruikersnaam en het wachtwoord in waarmee u inlogt op de website van het labo. Tenslotte klikt u op 'Registreren'.
Om deze gegevens te bewerken, gaat u opnieuw naar het onderdeel Labobeheer in de instellingen. Selecteer het juiste labo en klik op 'Bewerken'. Wanneer u de nodige aanpassingen heeft gedaan, klikt u op 'Bewaren'.Voor meer info rond het indienen van een labo-aanvraag, klik hier.