Via het tabblad 'Instellingen' kan u doorklikken naar 'Contact-templates'.


  1. Klik op 'Nieuwe template' en geef de template een naam. U kan ook meteen aanduiden of u de template wil delen met collega's uit de praktijk. In het tekstveld kan u vervolgens de template aanmaken.


  2. U maakt de template aan door zelf iets te typen in het tekstveld, of door velden toe te voegen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 'eigen velden' en 'velden uit consultatie'. 

    'Velden uit consultatie' zijn gegevens die uit de consultatie worden gehaald en toegevoegd aan de brief. 'Eigen velden' zijn gegevens die u toevoegt aan de template met een specifieke opmaak.


    De patiëntengegevens, gegevens van de zorgverlener, de termen 'verslag', 'besluit', 'Met vriendelijke groeten' en uw automatische handtekening worden standaard opgenomen in de brief. Deze zaken dient u niet toe te voegen aan uw contact-template.3. Wanneer de template afgewerkt is, moet u bovenaan bewaren.
 


U kan contact-templates koppelen aan consultatietypes.