Het attest van arbeidsongeschiktheid zit standaard in Mediris Specialist. U kan zelf nog attesten aanmaken via Instellingen > Attest-templates.


U klikt op 'Nieuwe template' en geeft het een naam. Vervolgens kiest u de velden die u wil opnemen in het attest.

Indien u Specialist in praktijkverband gebruikt, kan u het attest delen met uw collega's.