Hier kan u de sjablonen voor de attesten bewerken en aanmaken. Standaard voorziet Mediris twee attesten: consultatie en verpleegkundige. 


Een nieuwe template dient u eerst een naam te geven. Vervolgens kan u de gewenste structuur registreren in het tekstvak. Rechts in de kantlijn worden allerlei gegevens uit de consultatie en dossier weergegeven die u kan toevoegen via het plus-icoon.


Elke aangemaakte template of aangebrachte wijziging dient te worden bewaard.

  

 

Deze templates kunnen tijdens de consultatie worden opgehaald in de stap 'Contact' of in het patiëntendossier.