Mediris Specialist biedt de mogelijkheid om verschillende attesten te genereren. Standaard worden drie attesten weergeven zijnde 'Ongeschiktheid', 'Consultatie' en 'Verpleegkundige'. 
Van de reeds beschikbare attesten kan alleen 'Consultatie' en 'Verpleegkundige' gewijzigd of verwijderd worden. Het attest voor ongeschiktheid heeft een vaste opmaak conform aan de wetgeving. Er kunnen nieuwe attesten aangemaakt worden met tekst naar keuze. Zoals bij elke template is het bij attesten ook mogelijk om gegevens uit de consultatie toe te voegen.

Meer informatie over het genereren van attesten vindt u hier