Deze actie is onomkeerbaar.

 

Als er voor eenzelfde patiënt meerdere dossiers bestaan, kan u deze samenvoegen. Klik in de patiëntenlijst op 'Acties' en daarna op 'Samenvoegen'.

Doe dit voor het dossier met de minst accurate administratieve gegevens. Deze zullen immers worden verwijderd en vervangen door die van het tweede dossier.

 Op basis van de patiëntengegevens worden gelijkaardige dossiers opgehaald. Klik op de knop naast het gewenste dossier:

 


Vervolgens krijgt u een overzicht van welke gegevens er zullen worden overgenomen naar het eindresultaat. Bevestig dit door op 'Samenvoegen' te klikken:

 


De andere tabbladen uit dossier 1, bijvoorbeeld consultaties en verslagen, worden wel overgenomen naar het samengevoegde dossier.