Hier dient u een consultatie-type aan te duiden (bv. Raadpleging). Voor meer info over consultatietypes, klik hier. Het consultatietype wordt mee opgenomen in het patiëntendossier. De consultatie krijgt steeds de naam van het consultatie-type dat geselecteerd werd.


Onderaan kan u steeds het tijdstip van het contact bewerken.Stap 1: PatiëntStap 3: Contact