Hier dient u een consultatie-type aan te duiden (bv. Raadpleging). Voor meer info over consultatietypes, klik hierHet consultatietype wordt mee opgenomen in het patiëntendossier. De consultatie krijgt steeds de naam van het type consultatie dat geselecteerd werd.


Onderaan kan u steeds het tijdstip van het contact bewerken.Stap 1: Patiënt / Stap 3: Contact