Als eenzelfde patiënt tweemaal geregistreerd werd, kan u beide patiëntendossiers samenvoegen in één dossier. Hiervoor klikt u in de patiëntenlijst op 'Acties' en daarna op 'Samenvoegen'.

LET OP: Deze actie is onomkeerbaar.
Hierbij zullen binnen het geselecteerde patiëntendossier de ‘Administratieve gegevens’, de ‘Medische relaties’ en de ‘Algemene informatie’ worden verwijderd. Selecteer daarom eerst het dossier zonder rijksregisternummer.


Wanneer in dossier 1 bepaalde informatie staat die niet aanwezig is in dossier 2, wordt deze info wel overgenomen:De andere tabbladen in het dossier 1, zoals consultaties, worden wel overgenomen naar het nieuwe dossier.