De risicofactoren die u kan ingeven zijn: allergenen, medische intoleranties, familiale risicofactoren of andere met eventuele opmerking. Om deze risicofactor te bewaren klikt u op het diskette-icoon
Onder de risicofactoren krijgt u een tekstvak waar u de antecedenten van de patiënt kan noteren. Elke wijziging die u aanbrengt in dit tekstvak dient onderaan te worden bewaard.
In het patiëntendossier kunnen ook zorgelementen worden toegevoegd. Deze zorgelementen dienen als filtersysteem en kunnen gekoppeld worden aan één of meerdere consultaties. In het overzicht van de consultaties in het patiëntendossier kan u vervolgens filteren op zorgelement
Een zorgelement kan worden opgehaald uit de database of u kan er zelf aanmaken. De zorgelementen die aangemaakt zijn, kunnen geklasseerd worden onder een viertal statussen zijnde 'Actief', 'Passief relevant', 'Passief niet relevant' en 'Gearchiveerd'. Er kan eveneens extra informatie worden genoteerd door op de blauwe link van het element te klikken.

De voorgeschiedenis kan in elke consultatie worden opgehaald via de knop 'Patiëntendossier'. Het rood uitroepteken naast 'Patiëntendossier' geeft aan dat er risicofactoren werden geregistreerd.