Binnen Specialist kan u de voorgeschiedenis van de patiënt bijhouden in het patiëntendossier.


U kan risicofactoren registreren, hierbij kan u kiezen tussen vier types: allergeen, medische intolerantie, familiaal of andere. Hierna kan u de risicofactor specifiëren en nog een opmerking toevoegen.Daaronder kan u de antecedenten noteren. U kan dit tekstveld zelf indelen en een eigen opmaak toevoegen. Vergeet na de aanpassingen niet op 'Bewaren' te klikken.Onderaan dit tabblad kan u nog zorgelementen ingeven. Deze functie werkt als filtersysteem. Tijdens een consultatie kan u hier zorgelementen aan koppelen waardoor u later in het patiëntendossier kan filteren op zorgelement.

Wanneer u hier begint te typen krijgt u een lijst van opties te zien waaruit u kan kiezen, maar u kan ook gewoon vrij typen en opslaan.


Wanneer u op het zorgelement klikt, kan u de naam en datum aanpassen, een beschrijving toevoegen en de status aanpassen (actief, passief relevant, passief niet-relevant of gearchiveerd).


Een consultatie koppelen aan een zorgelement


Wanneer u een nieuwe consultatie start en u wilt hier een zorgelement aan koppelen, klikt u op 'Patiëntendossier'.In de pop-up gaat u naar 'Zorgelementen' waar u naast het gewenste zorgelement het vakje kan aanvinken.Wanneer u deze consultatie bewaard/afgewerkt/verzonden hebt, kan u hierop filteren in de consultaties in het patiëntendossier.