Geneesmiddelen kunnen worden voorgeschreven op productnaam en op stofnaam. Ook magistrale bereidingen en OTC-producten kunnen toegevoegd worden. 

Mediris is gekoppeld aan geneesmiddelendatabank SAM viewer.Geef de naam van het geneesmiddel in via de zoekbalk. Selecteer het geneesmiddel en bepaal de posologieDe geneesmiddelen die u wenst voor te schrijven dienen te worden aangevinkt. 

Vervolgens klikt u op de knop 'Voorschriften verzenden'. 


Alle medicatie die wordt voorgeschreven vanuit het patiëntendossier blijft hier onthouden. Om te verwijderen klikt u op de blauwe link van het geneesmiddel.De medicatie wordt ter bevestiging nog eens getoond in een pop-up. Van zodra de Recipe-ID zichtbaar is, werd het voorschrift succesvol aangemaakt. Via de knop 'Acties' krijgt u de mogelijkheid om het voorschrift af te drukken of te mailen. In geval van mailen is er de keuzen tussen alleen de barcode of het volledige voorschrift. 
Aan de hand van de knop 'Voorschriften bekijken' kan u alle voorschriften ophalen die voor deze patiënt werden aangemaakt. Via de knop 'Acties' kan u het voorschrift afdrukken, mailen, herroepen of de zichtbaarheid aanpassen.

 


Tenslotte kan een medicatieoverzicht worden afgedrukt of gemaild. Geneesmiddelen waar een einddatum werd geregistreerd zullen na deze datum niet meer worden getoond in het overzicht.