U kan op verschillende manieren medicatie voorschrijven:

  • vanuit het patiëntendossier
  • Tijdens een consultatie
  • In de applicatie Mediris RecipeVoorschrijven vanuit het patiëntendossier


Vanuit het tabblad 'Medicatie' kan u geneesmiddelen zoeken op productnaam, stofnaam of OTC. In hetzelfde lijstje is er ook een mogelijkheid om magistrale bereidingen voor te schrijven. 
Eerst zoekt u de nodige medicatie op, per geneesmiddel is de posologie steeds verplicht. De geneesmiddelen die u wenst voor te schrijven, dient u aan te vinken. Vervolgens klikt u op de knop 'Voorschrift aanmaken'. De medicatie wordt ter bevestiging nog eens getoond in de pop-up. Onderaan de pop-up kan u de uitvoerbaarheid registreren (keuze tussen drie maanden of één jaar) en vervolgens het voorschrift afwerken

Het voorschrift is aangemaakt als het Recipe-Id verschijnt. Onderaan de pop-up krijgt u de mogelijkheid om het voorschrift af te drukken of te mailen. Als het voorschrift wordt doorgemaild kan u kiezen om alleen de barcode of het volledige voorschrift door te sturen. 
Aan de hand van de knop 'Voorschriften bekijken' kan u alle voorschriften ophalen die voor deze patiënt werden aangemaakt. Via de knop 'Acties' kan een voorschrift worden gekopieerd.

Tenslotte is er de mogelijkheid om een medicatieoverzicht af te drukken en/of door te sturen. Alle medicatie die wordt getoond, zal worden overgenomen in het overzicht. Geneesmiddelen waar een einddatum werd geregistreerd zullen na deze datum niet meer worden getoond in het overzicht. 

Voorschrijven tijdens de consultatie


U kan tijdens een consultatie op dezelfde manier voorschrijven in stap 3 'Contact'. Ook hier is het belangrijk dat u op de knop 'Voorschrift aanmaken' klikt. 


 

Geneesmiddelen die tijdens de consultatie zijn voorgeschreven worden niet automatisch toegevoegd aan het medicatieoverzicht. Wanneer u het geneesmiddel toevoegt in de consultatie, dient u onderaan in de pop-up het vakje aan te vinken.
TIP: Magistrale bereidingen, typevoorschriften en OTC-geneesmiddelen kunnen worden opgeslagen in Mediris Recipe. Deze voorschriften kunnen via de knop 'Typevoorschriften' worden opgehaald.