Mediris voorziet standaard de volgende attesten: ongeschiktheid, consultatie en verpleegkundige.

In de instellingen kan u zelf extra attest-templates toevoegen of de bestaande templates wijzigen. Het attest van ongeschiktheid kan u niet wijzigen, dit werd conform de wetgeving opgesteld.


Na het aanmaken van een attest, kan u dit afdrukken of verzenden via mail.