In dit onderdeel kan u risicofactoren, antecedenten en zorgelementen toevoegen.De risicofactoren die u kan ingeven zijn: allergenen, medische intoleranties, familiale risicofactoren of andere. U kan het risico ingeven en eventueel een opmerking toevoegen. Om deze risicofactor te bewaren dient u rechts op de diskette te klikken. Om een risicofactor te verwijderen klikt u op het 'Type' en kiest u voor 'Verwijderen'. 
Onder de risicofactoren krijgt u een tekstvak waar u (met eventuele opmaak) de antecedenten van de patiënt kan noteren. Elk antecedent dat wordt toegevoegd, dient onderaan het tekstvak te worden bewaard. Zonder bewaren zal deze notitie verloren gaan.
In het patiëntendossier kunnen ook zorgelementen worden toegevoegd. Deze zorgelementen dienen als filtersysteem en kunnen gekoppeld worden aan één of meerdere consultaties. In het overzicht van de consultaties kan u vervolgens filteren per zorgelement. 

Een zorgelement kan worden opgehaald uit de database of u kan er zelf aanmaken. De zorgelementen die aangemaakt zijn, kunnen geklasseerd worden onder een viertal statussen zijnde 'Actief', 'Passief relevant', 'Passief niet relevant' en 'Gearchiveerd'.  De status kan gewijzigd worden door op het zorgelement te klikken. Er kan eveneens extra informatie worden genoteerd of aangegeven worden dat het zorgelement belangrijk is.


Hoe een zorgelement gekoppeld kan worden aan een consultatie vindt u hier

De voorgeschiedenis kan in elke consultatie worden opgehaald via de knop 'Patiëntendossier'. Het rood uitroepteken naast 'Patiëntendossier' geeft aan dat er risicofactoren werden geregistreerd.