In het patiëntendossier krijgt u een overzicht van de geregistreerde parameters. Standaard staan er vier parameters geregistreerd zijnde: gewicht, lengte, BMI en bloeddruk
Door op een parametertype te klikken, kan u aan de hand van een grafiek de evolutie opvolgen . Onder de parameters 'gewicht', 'lengte' en 'BMI' kan u ook de groeicurves ophalen.Via de instellingen kan u extra parameters toevoegen. Meer informatie over het aanmaken van parameters vindt u hier