Enkel beschikbaar voor Multi Plus


Standaardteksten kunnen gebruikt worden om vaak voorkomende tekst snel in te voeren door slechts een woord of een deel van de zin te typen.

  • Invoer: hier geeft u het woord of het deel van de zin in
  • Weergave: hier noteert u de volledige tekst


Door op de invoer te klikken kan u de standaardtekst bewerken of verwijderen.Deze standaardteksten kan u in de stap 'Contact' van de consultatie ophalen aan de hand van het @-teken.