In 'Stap 8 Andere behandeling' kan u technische prestaties toevoegen zoals een hechting of een ECG en krijgt u de mogelijkheid nog een opmerking te noteren. Deze technische prestaties worden mee opgenomen in het verslag en in 'Stap 10 Ereloon'. 
Alsook is het mogelijk een verwijsbrief op te maken zoals bij opname in het ziekenhuis, verwijzing naar de spoeddienst of een verwijzing naar een paramedicus. De verwijsbrieven naar de spoeddiensten worden ook digitaal doorgestuurd naar de eHealthBox van het ziekenhuis. We raden echter aan deze af te drukken en mee te geven met de patiënt. 
Onder 'Andere behandeling' kan u  een vaccin, inspuiting of wondverzorging registreren. In geval van vaccinaties is er (nog) geen rechtstreekse link met Vaccinnet voorzien. 
Stap 7: Medicatie / Stap 9: Arbeidsongeschiktheid