Indien u het onderdeel "Importeren en exporteren" niet ziet, dient u contact op te nemen met support@mediportal.be


Hier kan u zelf patiëntendossiers importeren in uw Mediris-account. Deze bestanden moeten opgeladen worden in PMF-formaat.


U kan een bestand opladen voor een patiënt waarvoor nog geen patiëntendossier werd aangemaakt in Mediris Specialist door "Nieuwe patiënt" aan te duiden. U selecteert het bestand vanuit uw computer en klikt op "Importeren".
Indien er reeds een patiëntendossier werd aangemaakt voor de patiënt in Mediris Specialist, dient u "Bestaande patiënt" aan te duiden. Hier kan u dan de juiste patiënt opzoeken, het bestand vanuit uw computer selecteren en tenslotte importeren.
Onder "Status" kan u zien of het importeren al dan niet gelukt is.