Hier hebt u de mogelijkheid om zelf patiëntendossiers op te laden in uw patiëntenbestand. Enkel bestanden in PMF-formaat (.xml) kunnen geïmporteerd worden.


Geef eerst aan of het om een nieuwe of bestaande patiënt gaat. In het geval van een bestaande patiënt dient u deze nog te selecteren. Kies vervolgens het juiste bestand vanop uw computer.  

 


Via de blauwe knop 'Importeren' start u de verwerking. Aan de hand van de status kan u verifiëren of de import van het patiëntendossier gelukt is.