Er zijn verschillende manieren om patiëntendossiers op te halen:Door de naam, geboortedatum of rijksregisternummer in te geven in de zoekbalk.
Via de knop 'Patiënt zoeken' hebt u de mogelijkheid om te zoeken op achternaam, voornaam, geboortedatum en rijksregisternummer.

Indien u twijfelt over de schrijfwijze van een naam kan u gebruik maken van jokers ('%' of '_') om één of meerdere tekens te vervangen (vb. Van den Berghe vs. Vandenberge =  Van%den%berg%)
Via de blauwe link 'Patiëntenlijst' kan u een alfabetische volgorde ophalen van uw patiëntenbestand. Tenslotte kan u via de link 'Recent bekeken patiënten' de laatste 30 geraadpleegde patiëntendossiers ophalen.