INHOUDSOPGAVE

 

Sommige geneesmiddelen worden enkel terugbetaald na goedkeuring van de adviserende geneesheer van de mutualiteit, de zogenaamde terugbetaling in hoofdstuk IV. Deze terugbetalingsakkoorden kan u elektronisch aanvragen en beheren in de Mediris-software.


Om de akkoorden te kunnen raadplegen dient u een therapeutische relatie te hebben met de patiënt. Is dat nog niet het geval, dan kan u deze in het tabblad "Patiënt" aanmaken door de eID van de patiënt naar het scherm te slepen of door manueel de kaartnummer van de eID in te geven.

 a. Akkoorden tot terugbetaling raadplegen


Hier krijgt u een overzicht van alle akkoorden voor deze patiënt, ongeacht wie deze heeft aangevraagd. Via de knop 'Acties' kan u een nieuwe aanvraag indienen of een verlenging aanvragen.b. Eigen aanvragen


Hier hebt u een overzicht van de aanvragen die u zelf hebt gedaan voor deze patiënt vanuit Mediris. Hier kan u ook een nieuw akkoord aanvragen. Zoek de gewenste medicatie op en selecteer het juiste product:

 

 

Selecteer vervolgens de betreffende paragraaf en vers:

 


Indien nodig kan u ook een bijlage aan de aanvraag toevoegen. De bijlage dient u momenteel nog manueel in te vullen en weer in te scannen. Eenmaal opgeladen in het pop-upscherm, zal deze met de aanvraag mee verstuurd worden naar MyCareNet.

 Wijzig indien nodig de begin- en/of einddatum. In het veld 'Eigen referentie' kan u nog een opmerking voor uzelf toevoegen. Klik ten slotte op "Verzenden".

 


Voor sommige aanvragen zal u meteen antwoord van de mutualiteiten krijgen (aanvaard of geweigerd). Het kan ook zijn dat de aanvraag verder bekeken moet worden bij de mutualiteit. In dat geval krijgt deze de status "In behandeling".


Via de knop "Acties" kan u een nieuwe aanvraag indienen, een aanvullende bijlage toevoegen of het akkoord verwijderen.


c. Akkoorden beheren vanuit een voorschrift


Bij het aanmaken van een nieuw voorschrift zullen eventuele akkoorden zichtbaar zijn. Indien geen akkoord kon gevonden worden, kan u meteen een nieuw akkoord aanvragen.