Consultaties

Een consultatie aanmaken
U kan op de volgende manieren een nieuwe consultatie starten: Via het tabblad 'Consultaties' > 'Nieuwe Consultatie' Via het tabbla...
Wo, 7 Apr, 2021 at 12:41 PM
Stap 1: Patiënt
In de eerste stap dient u de juiste patiënt te selecteren. U kan patiënten opzoeken op geboortedatum, achternaam en voornaam. Indien Mediris Multi in de geh...
Wo, 7 Apr, 2021 at 1:09 PM
Stap 2 : Betreft
Hier dient u een consultatie-type aan te duiden (bv. Raadpleging). Voor meer info over consultatietypes, klik hier. Het consultatietype wordt mee opgenomen ...
Ma, 12 Apr, 2021 at 12:01 PM
Stap 3 : Contact
Hier dient u de medische bevindingen in te geven. Er zijn twee vrije invoervelden: een veld om het verslag uit te schrijven en een veld om een besluit te no...
Wo, 7 Apr, 2021 at 1:43 PM
Stap 4 : Nota
Hier kan u (optioneel) een nota toevoegen aan de consultatie. Dit zal niet meegestuurd worden met het verslag. Binnen een praktijk kan u er wel voor kiezen ...
Ma, 12 Apr, 2021 at 12:04 PM
Stap 5 : Bijlages
Deze stap is opgedeeld in 'Bijlages in consultatie' en 'Bijlages in patiëntendossier'. Bij 'Bijlages in patiëntendossier' ...
Ma, 12 Apr, 2021 at 12:06 PM
Stap 6 : Brieven
U kan zorgverleners/departementen ophalen via de volgende knoppen: Zoekveld Uitgebreid zoeken Naar departement in ziekenhuis Medische relaties ...
Ma, 12 Apr, 2021 at 12:08 PM
Stap 7 : Financieel
In deze stap krijgt u de mogelijkheid om eventueel geïnde bedragen te registreren. De bedragen die u hier registreert kan u via het tabblad 'erelonen&#...
Wo, 21 Apr, 2021 at 10:21 AM
Stap 8 : Samenvatting
In de laatste stap krijgt u een overzicht van gehele consultatie. Indien u hier een fout opmerkt of nog zaken wil toevoegen, kan u op het onderdeel in kwest...
Ma, 12 Apr, 2021 at 12:13 PM
Een brief versturen
U kan een brief opstellen door een nieuwe consultatie aan te maken en de stappen te doorlopen. In stap 6 'Brieven' kan u de gewenste zorgverleners...
Vr, 9 Apr, 2021 at 3:06 PM