Vanuit het tabblad ‘Voorschriften’ kan u alle aangemaakte voorschriften ophalen. U krijgt een overzicht van de datum, patiëntengegevens, de voorgeschreven medicatie, de status van het voorschrift en de Recipe-Id.


Per lijn staat rechts de knop ‘acties, hiermee kan u het voorschrift bekijken, afdrukken, kopiëren, herroepen , de status updaten, mailen en tenslotte de zichtbaarheid wijzigen. Links bovenaan wordt ook een knop 'Acties' weergegeven. Door meerdere voorschriften te selecteren kan u deze acties voor meerdere voorschriften tegelijk uitvoeren.