Vanuit het tabblad ‘Voorschriften’ kan u alle aangemaakte voorschriften ophalen. U krijgt een overzicht van de datum, patiëntengegevens, de voorgeschreven medicatie, de status van het voorschrift en de Recipe-ID.


Per lijn staat rechts de knop ‘acties, hiermee kan u het voorschrift bekijken, afdrukken, kopiëren, herroepen, de status updaten, mailen en tenslotte de zichtbaarheid wijzigen.


Het is tevens mogelijk om te filteren op datum, naam/rijksregisternummer en op status. Bij het filteren op status dient u op het filter-icoontje te klikken.
Een voorschrift kan verschillende statussen hebben:

  • Te verzenden: het voorschrift is nog niet verzonden en heeft nog geen Recipe-ID
  • Verzonden: het voorschrift is aangemaakt en is beschikbaar op Recip-e
  • Afgehaald: de patiënt heeft het geneesmiddel afgehaald bij de apotheek. (Deze status is afhankelijk van de software die de apotheek gebruikt.)
  • Herroepen: het voorschrift werd ingetrokken, de Recipe-ID is niet meer geldig.Links bovenaan wordt ook een knop 'Acties' weergegeven. Door meerdere voorschriften te selecteren kan u deze acties voor meerdere voorschriften tegelijk uitvoeren.