Via het tabblad 'Facturatie' kan u per periode de ingediende prestaties opvolgen. In het overzicht krijgt u te zien hoeveel facturen er werden aangemaakt, welk bedrag er in verwerking is en welk bedrag aanvaard werd in de geselecteerde periode.


Per verzekeringsinstelling (VI) krijgt u te zien op welke datum de facturen zijn ingediend, welke zendingsnummer aan de factuur werd toegevoegd, welk bedrag er werd gefactureerd en tenslotte de status van de factuur.Status van de factuur:

  • Verzonden: de factuur werd opgemaakt en doorgestuurd naar de mutualiteit. Deze status wordt geüpdatet van zodra de mutualiteit bevestigt de zending te hebben ontvangen.

  • In verwerkingde ontvangen prestaties worden nagekeken en behandeld.

  • Aanvaard in stap 1: eerste technische controle van de ingediende factuur. De prestaties worden in een volgende stap gecontroleerd.

  • Aanvaard: de ingediende factuur werd aanvaard. Het aanvaarde bedrag zal worden gestort. 

  • Geweigerd in stap 1: een factuur die geweigerd werd in stap één kan verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende fouten zijn dat het bankrekeningnummer en/of KBO-nummer niet/onjuist werden geregistreerd of het RIZIV-nummer van de verstrekker is niet gekend bij de betreffende mutualiteit. Deze prestaties worden teruggestuurd en zijn terug te vinden onder 'Contacten te verzenden' in het tabblad 'eFact'.

  • Geweigerd in stap 2: hier werd een bepaald percentage van de prestaties in de factuur geweigerd. Omwille van het aantal onjuiste prestaties wordt de factuur volledig geweigerd. Deze prestaties kan u terugvinden onder 'Contacten te corrigeren' in het tabblad 'eFact'.