1. Via het tabblad 'Facturatie' kan u per periode de ingediende prestaties opvolgen. In het overzicht krijgt u te zien hoeveel facturen er werden aangemaakt, welk bedrag er in verwerking is en welk bedrag aanvaard werd in de geselecteerde periode.  2. Per verzekeringsinstelling krijgt u te zien op welke datum de prestaties zijn ingediend, welk bedrag er werd gefactureerd en tenslotte de statusĀ van de factuur.